All Collections
Türkçe
Mesajlar
Kişilerinizin Email Aboneliklerini Yönetme
Kişilerinizin Email Aboneliklerini Yönetme

Email aboneliklerini yönetebilir ve istenilirse bu abonelikleri iptal edebilirsiniz. Bu konuda daha fazlası aşağıda!

Updated over a week ago

Gönderdiğiniz emaillerin sonunda üyelerinize sunduğunuz abonelikten çıkış seçeneğinin yanında artık üyelerinizin email aboneliklerini sizler de yönetebilirsiniz. Email almak istemediğini belirten kişilerinizi manuel olarak bu listeye eklemeniz mümkün. 

Tek yapmanız gereken üye, etiket ya da liste bazında bu kişilerinize abonelik iptalleri listesine dahil etmek. 

Did this answer your question?