Raklet üzerinde oluşturduğunuz üyelik planlarına üyelerinizi bir Excel dosyasından üyelik başlangıç, bitiş tarihleriyle birlikte toplu halde aktarabilmeniz mümkün. Bunun için öncelikli olarak ihtiyacımız olan üyelerimizin üyeliklerine dair bilgileri buradaki şablona uygun hale getirmek.

Şablonda dikkat etmemiz gereken nokta Raklet ID ya da Üyelik numarasından yalnızca biriyle ilerlemek, yani Raklet ID ile güncellemek istersek üye numarası sütununu boş bırakabiliriz.

Diyelim ki sisteme aktardığımız üyelerimizin bir bölümünün Standart Üyelik planı kapsamına almak istiyoruz. Bunun için yukarıdaki şablonu aşağıdaki gibi düzenlememiz yeterli olacak.

Sonrasında yapmamız gereken bu Excel listesindeki verileri kopyalayıp yapıştırmak ve sisteme aktarmak.

Aktarım işlemi tamamlandığında üyelerimizin ilgili plana üyelik başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte aktarıldığını ve plana ait aidat tutarının kendilerine borç olarak eklendiğini görebiliriz.

Üyelikleriyle ilgili verileri her bir üyemizin profilinden de ayrıca görüntüleyebilmemiz mümkün.

Did this answer your question?