Raklet kurumunuzun iletişim halinde olduğu tüm kişileri sisteme aktarabileceğiniz şekilde geliştirilmiş bir platform. Üyelerinizin yanısıra gonüllülerinizi, bağışçılarınızı, sponsorlarınızı, öğrencilerinizi, müşterilerinizi yani iletişimde olduğunuz tüm farklı kategorileri platforma aktarabilmeniz mümkün. 

Sistemde farklı kategoriler oluşturup email/ sms gönderimlerinizi kategoriye özel gerçekleştirebilirsiniz. 

Did this answer your question?