Skip to main content
All CollectionsTürkçeBaşlarken
Raklet yalnızca dernek ve vakıflar için mi çözüm sunuyor?
Raklet yalnızca dernek ve vakıflar için mi çözüm sunuyor?

Raklet'in sadece dernek ve vakıflara çözüm sunduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ama her türlü topluluk yönetimi çözümü için kullanabilirsiniz!

Updated over a week ago

Raklet öncelikli olarak sivil toplum kuruluşlarına teknoloji desteği sağlamak için yola çıkmış bir platform ancak bugün geldiği noktada bir topluluk yönetiminin söz konusu olduğu tüm durumlarda kullanılabiliyor. Kurumlarımız arasında spor Kulüpleri, site yönetimleri, eğitim kurumları, danışmanlık firmaları da bulunuyor. 

Did this answer your question?