All Collections
Türkçe
Hukuk
Online Bağış Kampanyası İçin İzin Alınması Gerekli Mi?
Online Bağış Kampanyası İçin İzin Alınması Gerekli Mi?

Online bağış kampanyaları hakkındaki sorularınız varsa, cevapları bu yazımızda bulabilirsiniz! İzinler ve daha fazlası.

Updated over a week ago

Online sistem üzerinden bağış toplamak mümkün olmakla birlikte (bkz: Derneğe bağış online bir sistem aracılığı ile yapabilir mi? Bunlar için dekont kesilmeli mi?), toplanan bağışın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamına girip girmediğinden emin olunması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 28.05.2009 tarihli 8234 sayılı hukuki görüşü uyarınca, derneklerin merkezinin, şubesinin veya temsilciliğinin bulunduğu yerde, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilerek adına yetki belgesi düzenlenmiş kişiler tarafından, alındı belgesi karşılığında veya derneğin kendi web sitesi üzerinden bağış kabul edilebileceği; ancak, organizasyonlarda bulunularak, ilan edilerek, duyuru yapılarak ya da kapı kapı dolaşılarak kişi ve kuruluşlardan yardım yapması istenilecek ise, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Online kampanyanın da bu kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Nitekim Yardım Toplama Kanunu’nun 4. maddesine göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.

07.08.2007 tarihli 10873 sayılı hukuki görüşte ise, web sitesi üzerinden toplanan yardımların birden fazla ili kapsadığı değerlendirilerek buna göre işlem yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre Yardım Toplama Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca derneğin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25.05.2004 tarihli ve 2004/83 sayılı Yardım Toplama İşlemleri Hakkında Genelgesi’ne göre yardım toplama faaliyetinde bulunabilecek gerçek kişi, dernek, kurum, vakıf, gazete ve dergilere ise gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetin kamu yararı taşıması şartıyla izin verilebilmektedir.

Eğer söz konusu bir platform kurulması ise herhangi bir izin veya bildirim prosedürü mevcut değildir. Ancak, derneklerin her yıl verecekleri beyannamelerinde katıldıkları platformlar ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 2005/102 sayılı Genelgesi’nde de ifade edinildiği üzere, platform kurulması hâlinde herhangi bir gelir ya da bağış toplanması mümkün değildir.

Did this answer your question?